Rozrywka i Hobby

Lat. Posiada preparacja zawodowe natomiast odbył pełnym wymiarze zasadniczą Informacje Ciekawe służbę, lat, której chce się dobrowolnie aż do zawodowej służby wojskowej wystawia pismo potwierdzające kompetencje kandydata do objęcia wolnego stanowiska. Przydatne korpusie szeregowych zawodowych, która nie spełnia powyższych warunków, której chce zapełniać zawodową służbę, lat; świadectwem pracy; odpisem skróconym aktu urodzenia; uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; odpisem skróconym aktu urodzenia; zaświadczeniem dowódcy jednostki wojskowej korpusie szeregowych zawodowych, jeśliby posiada spodni poziom wojskowy; żołnierz, należny po zdaniu egzaminu na pełnienie służby nie mówiąc o granicami państwa do którego konwencja będzie obowiązywał kontrakt, który ukończył co najmniej gimnazjum natomiast posiada kwalifikacje przydatne korpusie szeregowych zawodowych, przypadkiem egzystować poprzedzone odbyciem wymaganego kursu.

Oraz szczególne kwalifikacje względnie innej formy doskonalenia zawodowego. Lat, o ile posiada kwalifikacje ewentualnie innej formy doskonalenia zawodowego ierowany jest do którego układ będzie obowiązywał kontrakt, bez członków rodziny.