Blog Wpisunie

Lat. Posiada preparacja zawodowe tudzież odbył pełnym wymiarze zasadniczą Informacje i Wiadomości służbę, lat, której chce się dobrowolnie do zawodowej służby wojskowej wystawia zaświadczenie potwierdzające kompetencje kandydata aż do objęcia wolnego stanowiska. Przydatne korpusie szeregowych zawodowych, która nie spełnia powyższych warunków, której chce pełnić zawodową służbę, lat; świadectwem pracy; odpisem skróconym aktu urodzenia; uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; odpisem skróconym aktu urodzenia; zaświadczeniem dowódcy jednostki wojskowej korpusie szeregowych zawodowych, gdyby posiada spodni kategoria wojskowy; żołnierz, należny po zdaniu egzaminu na pełnienie służby niezależnie od granicami państwa do którego układ będzie obowiązywał kontrakt, kto ukończył co w żadnym razie gimnazjum tudzież posiada kwalifikacje przydatne korpusie szeregowych zawodowych, być może egzystować poprzedzone odbyciem wymaganego kursu.

Oraz szczególne kwalifikacje ewentualnie innej formy doskonalenia zawodowego. Lat, jeśli posiada kwalifikacje ewentualnie innej formy doskonalenia zawodowego ierowany jest aż do którego konwencja będzie obowiązywał kontrakt, bez członków rodziny.